Odkazy:

VYHLÁŠENÍ FOTOSOUTĚŽE

Komise životního prostředí při OÚ a Základní škola v Nivnici

v y h l a š u j í

FOTOSOUTĚŽ

o zajímavé ceny

na téma "Co se mi nelíbí v mém okolí".

Této fotosoutěže se mohou zúčastnit zájemci z řad žáků naší ZŠ, ale také všichni občané, kterým není lhostejné životní prostředí v naší obci a jejím okolí.
Často se setkáváme s nešvary, které nám vadí a které bychom rádi změnili. Myslíme si, že právě zveřejněním fotografií se dá na mnohé nepořádky nejlépe upozornit a donutit tak i ostatní k zamyšlení.
Během svých vycházek po okolí se možná i vy setkáte s něčím, co vám vadí. Pořiďte tedy fotografii - nezáleží na tom, zdali to bude klasická fotka nebo v digitální podobě, vložte ji se svým jménem a adresou do obálky označené "Fotosoutěž"a odevzdejte ji buď na sekretariátu OÚ sl. Radce Trtkové nebo p. uč. Vladimíře Kaislerové. Žáci mohou své fotky odevzdat přímo ve škole. Uzávěrka je 14. září 2005. Své fotografie tedy můžete pořizovat během celého jara a léta.
Nejlepší fotografie vyberou členové KŽP na své schůzi dne 14.9. 2005 a ty budou vystaveny ve vývěsce OÚ. Tři nejlepší pak budou odměněny zajímavými cenami.
Přejeme vám spoustu hezkých zážitků na vašich vycházkách a výletech s fotoaparátem!

Ing..V. Kaislerová

author these pages is webmaster Redsnake1